Hvis du rejser ind eller ud af EU eller med et europæisk luftfartsselskab, har du altid ret til at kræve erstatning for omkostninger direkte over for det pågældende flyselskab, hvis dit fly aflyses, forsinkes, eller hvis du nægtes ombordstigning i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 261/2004. I sådanne tilfælde skal du kontakte flyselskabet direkte for håndtering og udbetaling af en sådan erstatning. Bemærk, at forordning (EF) nr. 261/2004 udelukkende regulerer forholdet mellem flyselskab og kunde. Som kunde hos os som formidler har du to aftaler, en med os som formidler og en anden direkte med flyselskabet. Forordning (EF) nr. 261/2004 gælder kun den aftale, du har direkte med flyselskabet om udførelse af tjenesteydelser, og ikke den aftale, du som kunde har med os som rejsebureau for formidling af tjenesteydelser.