Vi kan ikke besvare COVID-19-relaterede spørgsmål. For at få de mest opdaterede oplysninger anbefaler vi på det kraftigste, at du kontakter flyselskabet direkte, din ambassade, IATA eller CDC, før du rejser.