Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, accepterer du, at vi gemmer din adresse til fremtidige nyhedsbreve til dig. Det drejer sig om udsendelse af nyheder, udvalgte tilbud og kampagner. Din e-mailadresse beskyttes på en krypteret SQL-server med den højeste firewallstandard.

Vi forpligter os til ikke at sælge, overføre eller på anden måde kommercielt eller ideelt at distribuere din adresse til nogen anden såkaldt tredjepart.