Nogle returrejser består af to enkeltbilletter. Det sker, for at du som kunde kan få den lavest mulige pris på din rejse.  Hvis du har fået to enkeltrejser, vil det fremgå af din booking; rejser markeret med "One-way combination" består af to enkeltrejser.

Normalt rejser du som sædvanlig med disse billetter. Men hvis der bliver en ændring på den ene eller begge billetter, er det godt, hvis du er opmærksom på følgende:

·         Selvom strækningerne er booket sammen, er de uafhængige af hinanden. Det betyder, at hver strækning behandles separat ved afbookning, ændringer og trafikforstyrrelser som f.eks. strejke og ændringer i køreplanen. Det enkelte flyselskabs regler er gældende.

·         Hvis et af dine fly ændres eller aflyses, påvirker det ikke det andet fly. Men regler og begrænsninger i dine muligheder for at ombooke eller afbestille gælder stadig for det andet fly.

·         Hvis du ønsker at afbestille hele rejsen, skal du afbestille begge billetter hver for sig.

·         Der kan være forskellige regler for bagage. Tjek dette på det pågældende flyselskabs hjemmeside.