TRYGT OG SIKKERT!

Databeskyttelsespolitik

Emner

Introduktion
De personoplysninger, vi indsamler
De følsomme personoplysninger, vi indsamler
Hvad gør vi med dine personoplysninger
Deling af dine personoplysninger
Tredjepartsleverandører
Dine rettigheder
Cookies
Datasikkerhed
Administrer indstillinger
Kontaktoplysninger
Ændringer i Datapolitikken

Introduktion

Denne hjemmeside drives af Den Danske Rejsegreuppe, som er en del af Etraveli-koncernen. Selskaberne i Etraveli-koncernen behandler i den daglige drift en række personoplysninger, såsom navne, e-mailadresser og andre rejserelaterede oplysninger. Derfor tager vi datasikkerhed og overholdelse af databeskyttelseslove meget alvorligt. Denne datapolitik forklarer, hvordan vi indsamler, opbevarer, anvender og videregiver personoplysninger, som vi indsamler om dig, når du bruger denne hjemmeside, samt om hvordan vi beskytter privatlivets fred og dine personoplysningers fortrolighed. Dit privatliv er af betydning for os, så hvad enten du er ny eller har brugt vores tjenester i lang tid, så tag dig tid til at lære vores praksis at kende - og kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Etraveli Group AB, registreringsnummer 556584-4684 (“vi”, “os” eller “vores”) er den såkaldte “dataansvarlige” for dine personoplysninger og er derfor ansvarlig for lovligheden af, hvad vi foretager os med dine personoplysninger.

De personoplysninger, vi indsamler

Generelt er den type personoplysninger, vi indsamler, de oplysninger, vi behøver for at foretage dine rejsearrangementer og reservationer. Dette omfatter oplysninger såsom dit fornavn og efternavn, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse. De personoplysninger, vi skal modtage for at levere dig rejsearrangementet, du har reserveret via vores hjemmesider, er de eneste oplysninger, der er obligatoriske at give. Afhængig af, hvilken type rejsetjenester du bruger, kan vi også indsamle dit frequent flyer-nummer, oplysninger om dine kostmæssige behov og eventuelle helbredsproblemer, og andre detaljer, som er relevante for dine rejsearrangementer eller som kræves af en anden leverandør af rejser (såsom flyselskaber og hoteller). Denne liste er ikke udtømmende. Hvis du ringer til vores support, indsamler vi de oplysninger, du giver i løbet af telefonsamtalen. Som du kan se nedenfor, indsamler vores cookies også nogle oplysninger.

Hvis du foretager en reservation for en anden via vores hjemmeside, anmoder vi om personoplysninger om denne person. Under de omstændigheder stoler vi på, at du rådgiver disse enkeltpersoner om denne datapolitik.

De følsomme personoplysninger, vi indsamler

I nogle tilfælde kan vi behandle såkaldte “særlige kategorier af personoplysninger” om dig, som kan anses for at være følsomme. Dette ville være tilfældet, hvis du f.eks. (i) har indsendt en lægeerklæring til brug i en afbestillingsbeskyttelse eller en refusion fra et flyselskab, (ii) har en medicinsk eller helbredsmæssig sygdom, der påvirker din rejse og hvortil du kræver assistance eller hvor en bestemt tilladelse kræves, eller (ii) har fremsat en anmodning, der afslører visse andre følsomme personoplysninger om dig.

Før vi behandler følsomme personoplysninger om dig, anmoder vi om dit samtykke dertil. Vi anmoder dig derfor om at anvende de dedikerede kontaktformularer på vores hjemmesider til fremsendelse af følsomme oplysninger. Kontaktformularerne gør dig i stand til at give os det fornødne samtykke i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Dette samtykke kan naturligvis til enhver tid trækkes tilbage. Vi behandler ikke følsomme personoplysninger, som vi ikke har din tilladelse til at behandle, eller som du ikke har givet os. En begrænset del af vores personale har adgang til dine følsomme personoplysninger, og efter behandling af dine følsomme personoplysninger i overensstemmelse med din anmodning sletter vi oplysningerne så snart som muligt.

Hvad gør vi med dine personoplysninger

For at få tilladelse til at behandle dine personoplysninger forpligter de gældende databeskyttelseslove os til at have et såkaldt “retsgrundlag” for hver af vores formål med at behandle dine personoplysninger. Af denne årsag har vi udarbejdet nedenstående tabel for at vise vores retsgrundlag for hvert af vores formål.

Hvad vi gør (vores formål med at behandle dine personoplysninger) Vores retsgrundlag Opbevaringstid
Muliggøre rejsearrangementer og reservationer, du har anmodet om fra os (dvs. reservation af rejsetjenester formidlet af os samt levering af vores egne tjenester). Opfyldelse af vores aftale med dig. Hvor du har givet os følsomme personoplysninger, er retsgrundlaget samtykke. Tre år fra købsdatoen. Samtykke til følsomme personoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage.
Hvis du har valgt at oprette en brugerkonto på vores hjemmeside, stiller vi en sådan konto til rådighed for dig. Kontoen omfatter adgang til oplysninger om dine tidligere rejsearrangementer og reservationer. Vi lagrer også dit brugernavn og kodeord. Opfyldelse af vores aftale med dig. Dine brugerkontooplysninger og personlige oplysninger vedrørende dine tidligere rejseløsninger og bookinger gemmes, indtil du beslutter at opsige din brugerkonto via vores websted. Hvis du ikke har logget på din brugerkonto i løbet af 24 måneder, vil vi slette den konto og de oplysninger, der er der, hvis vi ikke har noget andet retligt grundlag for opbevaring.
Hvis du er begyndt på en reservation, men ikke har fuldført købet, kan vi sende dig en e-mail med et link tilbage til søgeresultatet eller til den påbegyndte reservation, afhængig af, på hvilket punkt din reservation på hjemmesiden blev afbrudt. Vores legitime interesse er at drive forretning og gøre dig i stand til at fuldføre dit køb uden at skulle udfylde alle oplysningerne en gang til. Hvis du ikke ønsker disse e-mails, kan du til enhver tid fravælge dem inde på e-mailen. 24 timer fra det tidspunkt, hvor du forlod reservationsprocessen.
Før dit rejsearrangement begynder, giver vi dig yderligere oplysninger og tilbud relateret til dit specifikke rejsearrangement, såsom mulige tillægsydelser som ekstra bagage og andre oplysninger til brug for din rejse. Nogle af oplysningerne bygger på profilering, der er udført ud fra de oplysninger, du har leveret i løbet af reservationsprocessen (f.eks. de datoer, du rejser på, din destination osv.). Vores legitime interesse i at tilbyde dig en mere behagelig rejse og at gøre dig i stand til let at finde flere oplysninger af relevans for dig. Hvis du ikke ønsker disse oplysninger, kan du til enhver tid fravælge dem inde på e-mailen. Ikke længere end indtil dit rejsearrangement starter. Anden lignende behandling kan fortsætte i overensstemmelse med de nedenfor anførte formål.
Efter dit rejsearrangement kan vi give dig vores nyhedsbrev, der indeholder anbefalinger om andre rejsearrangementer og rejserelaterede produkter og tjenester, der kunne være af interesse for dig. Nogle af disse anbefalinger bygger på profilering ud fra dine tidligere valg, når du har bestilt en rejse og din adfærd i forbindelse med vores e-mails. Vores legitime interesse i at drive virksomhed og tillade dig at foretage rejsearrangementer af interesse for dig. Hvis du ikke ønsker disse e-mails, kan du til enhver tid fravælge dem inde på e-mailen eller på vores hjemmeside. Før du fuldfører et køb, kan du også gøre indsigelse mod at modtage nyhedsbrevet. 3 år fra købsdatoen.
Optagelse af telefonopkald af hensyn til kvalitetssikring og til dine eventuelle fremtidige anmodninger eller forespørgsler. Vores legitime interesse i at (i) forbedre vores service via intern uddannelse, og hvor relevant (ii) løse dine mulige anmodninger eller krav. Hvis du ikke ønsker, at telefonsamtalen optages, kan du gøre indsigelser imod en optagelse, før optagelsen starter. 6 måneder fra datoen for telefonopkaldet. Kun et begrænset antal personer har adgang til din optagelse.
Anvendelse af cookies til f.eks. at forbedre anvendeligheden af denne hjemmeside, ydelse af en personlig oplevelse og til indsamling af brugerstatistik. Vi anvender også sessionscookies til at forbedre sikkerheden på hjemmesiden. Vores legitime interesse i at (i) forbedre vores hjemmeside, (ii) vise dig tilbud af interesse for dig og (iii) have et sikkert tilbud af tjenester og hjemmeside. Hvis du ikke ønsker, at vi lagrer cookies på din computer, kan du til enhver tid ændre indstillingerne på din browser. Afhængig af typen af cookie. Se nedenfor om nærmere opbevaringstider.

Ud over det ovenstående foretager vi os sådanne daglige foranstaltninger, der er nødvendige for virksomheder, som yder tjenester til forbrugere, såsom bogføring, regnskaber, fakturering, opfyldelse af forpligtelser til bekæmpelse af hvidvask og vedligeholdelse af sikkerheden på vores hjemmeside. I det omfang, det ikke er obligatorisk i henhold til gældende lovgivning, foretager vi disse foranstaltninger på baggrund af vores legitime interesse. Vi kan også analysere vores kunders adfærd for at forbedre vores hjemmesider og tjenester på generelt niveau. Dog anvender en sådan analyse generelle eller anonymiserede data på samlet niveau.

Deling af dine personoplysninger

Vi vil kun dele dine personoplysninger, hvor det er nødvendigt til de formål, som er anført i denne datapolitik. Det kan være andre selskaber i Etraveli-koncernen, myndigheder eller vores betroede forretningspartnere. Vi kan f.eks. dele dine personoplysninger (herunder følsomme personoplysninger, hvor det er relevant) med forretningspartnere såsom flyselskaber, hotelleverandører, forsikringssystemer og globale distributionssystemer (såkaldte GDS) for at muliggøre dine rejsearrangementer og bestillinger.

Hver partner er ansvarlig for egen behandling af dine personoplysninger, efter at vedkommende har modtaget dem fra os, hvilket betyder, at du skal kontakte den pågældende partner vedrørende anmodninger i forbindelse med dine rettigheder i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Vi anbefaler, at du læser partnernes respektive datapolitikker for oplysninger om deres behandling af dine personoplysninger.

Vi deler også dine personoplysninger med andre selskaber (såkaldte “databehandlere”), der er behov for til at levere dig de udbedte tjenester, såsom tjenesteudbydere, der driver vores call-centre og vores andre leverandører og sælgere, der behandler dine personoplysninger, når de leverer tjenester til os (f.eks. ekstern opbevaring).

På grund af rejsebranchens globale art kan dine personoplysninger blive behandlet på forskellige steder rundt om i verden, når de parter, vi deler dine personoplysninger med, bor i et land uden for EU/EØS. Vores deling af personoplysninger uden for EU/EØS kræver et særligt retsgrundlag i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis et land af EU-Kommissionen anses for at være et land med et tilstrækkeligt niveau for beskyttelse af personoplysninger, er dette vores retsgrundlag. Ellers er der tre hovedtyper af retsgrundlag, hvorpå vi kan basere denne deling. Det er:

  1. at overførslen er nødvendig for vores opfyldelse af aftalen med dig (f.eks. når du har reserveret et fly med et flyselskab, der har hjemsted uden for EU/EØS),
  2. at overførslen bygger på de standardmæssige beskyttelsesklausuler for overførsel af personoplysninger til landen uden for EU/EØS, dom godkendt at Europa-Kommissionen (den kopi af disse standard-databeskyttelsesklausuler kan findes på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/), og
  3. aftalen mellem EU og USA om beskyttelse af privatlivets fred, hvor overførslen sker til USA og modtageren er behørigt autoriseret.

Tredjepartsleverandører

Bemærk venligst, at vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider og leverer indhold fra tredjepartsleverandører. Denne datapolitik gælder kun for vores hjemmeside og vores tjenester. Når du følger links til andre hjemmesider eller bruger tredjepartstjenester og -produkter, skal du læse deres datapolitikker. Og hvis du vælger at kontakte os via sociale medier, gælder denne datapolitik ikke for personoplysninger, som er indsendt af dig som led i denne kontakt - i det tilfælde anbefaler vi, at du læser datapolitikken for denne leverandør af sociale medier.

Dine rettigheder

I henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning har du visse rettigheder som såkaldt “registreret”. Vi har anført dine rettigheder nedenfor. Dine rettigheder omfatter følgende:

  1. Ret til indsigt – Du er berettiget til indsigt i de personoplysninger, som vi behandler. Du har også ret til at modtage visse oplysninger om, hvad vi gør med personoplysningerne. Disse oplysninger gives i dette dokument.
  2. Ret til berigtigelse – Under visse omstændigheder er du berettiget til at berigtige unøjagtige personoplysninger angående dig og at få fuldstændiggjort ukomplette personoplysninger. Bemærk venligst, at vi måske ikke kan berigtige ukorrekte personoplysninger, som du har givet på grund af f.eks. flyselskabers regler, og at sådanne særlige ændringer kan medføre en udgift.
  3. Retten til sletning – Under visse omstændigheder er du berettiget til at få dine personoplysninger slettet. Dette er den såkaldte “ret til at blive glemt”.
  4. Ret til at begrænse behandlingen – Under visse omstændigheder er du berettiget til at begrænse, hvordan vi anvender dine personoplysninger.
  5. Ret til dataportabilitet – Du er berettiget til at modtage dine personoplysninger (eller få dine personoplysninger sendt direkte til en anden dataansvarlig) på en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format fra os.
  6. Retten til at gøre indsigelse – Du er berettiget til at gøre indsigelse mod visse typer behandling af personoplysninger, som vi udfører. Dette gælder for alle vores aktiviteter, der bygger på vores “legitime interesse”.

Endelig har du også ret til at indgive en klage til den gældende datatilsynsmyndighed.

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer; nogle af dem blot til du lukker din browser (såkaldte “sessionscookies”) og nogle i en længere tid (såkaldte “permanente cookies”). Hvis du ikke ønsker at tillade opbevaring af cookies på din computer, kan du ændre indstillingerne i din browser. Bemærk dog, at i nogle få tilfælde er det ikke sikkert, at funktionerne på vores hjemmeside virker korrekt, og som en følge deraf bliver noget indhold måske ikke vist korrekt.

Denne hjemmeside anvender cookies af et antal grunde, herunder til levering af en personlig oplevelse, forbedring af anvendeligheden af hjemmesiden og til indsamling af brugerstatistik. Vi anvender også sessionscookies til at forbedre sikkerheden på hjemmesiden.

I nogle tilfælde deler vi oplysninger med tredjeparter, når vi bruger cookies. Vi anvender f.eks. Google Analytics og Google AdWords, tjenester der transmitterer trafikoplysninger fra hjemmesider til Google-servere. Google Analytics identificerer ikke enkelte brugere og forbinder ikke din IP-adresse med andre oplysninger, der indehaves af Google. Vi bruger rapporter leveret af Google for at hjælpe os med at forstå trafikken på hjemmesiden og brugen af hjemmesiden og optimere annoncer, fra bringes fra Googles eget og andre annoncenetværk. Google kan behandle oplysningerne på en måde beskrevet i Googles Datapolitik og med de formål, som er anført ovenfor i dette afsnit. Du kan fravælge Google Analytics, hvis du deaktiverer eller afviser cookien, deaktiverer JavaScript eller benytter den fravalgsmulighed, der leveres af Google. Brug dette link for at fravælge annoncefunktioner fra Google.

Vores hjemmeside anvender også Facebook pixel, der indsamler anonymiserede samlede oplysninger, som hjælper os med at optimere annoncekøb på Facebooks forskellige platforme (herunder Instagram). Facebook indsamler et bruger-ID, der tillader, at de matcher hvis en bruger har besøgt en side med Facebook pixel. Som annoncører kan vi dog aldrig identificere en særskilt brugers adfærd. Facebook og de tilhørende platforme ligger i et lukket økosystem for annoncering, hvor brugerne kan regulere, om de samtykker i, at annoncører anvender oplysninger indsamlet fra deres hjemmesider til at købe annoncer på Facebook. For at se og ændre dine annonce-indstillinger på Facebook, anvend dette link.

Desuden anvender vores hjemmeside konverterings-sporingsscripts og cookies fra Microsoft Bing, TripAdvisor og TvSquared (du kan se deres datapolitikker ved at følge linkene). Alle disse tjenester indsamler samlede statistiske oplysninger, som hjælper os med at optimere annonceindkøb. Som annoncører kan vi ikke identificere en enkelt bruger, der anvender disse oplysninger. Du kan slå brugen af cookies fra i din browsers indstillinger.

Cookieindstillinger

Datasikkerhed

For at holde dine personoplysninger sikre har vi indført et antal tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Vi opretholder f.eks. et højt niveau for teknisk sikkerhed i alle systemer (herunder sporbarhed, katastrofeberedskab, adgangsbegrænsninger osv.). Desuden har vi indført politikker for at sikre, at vores medarbejdere (som naturligvis er underlagt fortrolighedspligter) ikke anvender personoplysninger, når det ikke er nødvendigt. Disse politikker er også anført i vores standarder, når vi indgår aftale med leverandører eller indføre nye IT-systemer i vores drift.

Administrer indstillinger

Her er linket til dine indstillinger for modtagelse af kommunikation fra os.

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger eller brug af cookies, eller hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, bedes du sende en e-mail til: privacy@etraveli.com eller brug følgende oplysninger:

Etraveli Group AB
Att.: Lederen for datasikkerhed
P.O Box 1340
751 43 Uppsala
Sverige

Ændringer i datapolitikken

Hvis vi ændrer på, hvordan vi behandler dine personoplysninger eller hvordan vi anvender cookies, opdaterer vi straks denne datapolitik og offentliggør den på denne hjemmeside.

Senest opdateret: 2018-05-21.

Header
Subject
Body
Footer